MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do świetlicy wiejskiej w Krotoszycach w dniu 15.03.2021r. w godzinach od 11.00 do 12.00 na spotkanie informacyjne oraz bezpłatną pomoc prawną . Konsument powinien na takie spotkanie zabrać istotne dokumenty w sprawie ( np. paragony, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożoną reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.) oraz jeśli to możliwe przedmiot sporu.