azbestW związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krotoszyce. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Krotoszyce".

Dofinansowanie można uzyskać na prace dotyczące: demontażu, wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania w ramach programu: Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 

Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST). JST może uzyskać od 10% do 100% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Krotoszyce w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego/elewacji pokrywa właściciel budynku.

Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Krotoszyce o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku gdy wniosek Gminy Krotoszyce nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Krotoszyce może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać do 28.02.2021r. Wypełnione wnioski proszę wysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce. lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy , pokój 22 , telefon (76) 88-78-422

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.

(-) Wojciech Woźniak
Wójt Gminy Krotoszyce

Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu (format DOC)
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie (format DOC)
Oświadczenie dla rolników o nieprzekroczeniu kwoty 20 tyś euro (format DOC)
Oświadczenie dla przedsiebiorców o nieprzekroczeniu kwoty 200 000 euro (format DOC)