W październiku tego roku Forum Aktywizacji Obywatelskiej rozpoczęło realizację nowego projektu pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”. Celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy FAOW na temat obecnej sytuacji, realnych problemów i oczekiwań wiejskich organizacji obywatelskich. FAOW skupi się także na identyfikacji dobrych praktyk, czyli ciekawych projektów i inicjatyw podejmowanych przez organizacje formalne i nieformalne grupy wiejskie, które z powodzeniem znajdują skuteczne rozwiązania lokalnych problemów.

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie stworzenie Bazy Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod tym linkiem www.faow.org.pl/baza

Dzięki Państwa pomocy uda nam się stworzyć ogólnopolską mapę działań organizacji wiejskich, których aktywność i ogromne znaczenie często umyka, pozostaje bez echa, a przecież to właśnie takie inicjatywy kształtują polską rzeczywistość.

Treść dokumentu (format PDF)