Inwestycja swietlicaDobiegła końca inwestycja realizowana w miejscowości Winnica pn. „Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Winnicy”.

Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 73 000 zł brutto i w całości została pokryta z budżetu Gminy Krotoszyce.

Wykonawcą robót była firma: PHU „TRANS-PIOTR” ul. Legnicka 16/5, 59-225 Chojnów.

Zakres robót obejmował: utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową prostokątną gr. 8 cm o powierzchni 375 m2 wraz z obramowaniem z kostki betonowej w postaci krawężników betonowych najazdowych 15x22cm wtopionych osadzonym na betonowej ławie fundamentowej z oporem.

Oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców Winnicy inwestycja została zrealizowana w celu poprawy bezpieczeństwa oraz standardów życia mieszkańców.

Serdeczne podziękowania składa Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak za zaangażowanie i pomoc w realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego Pani Elżbiecie Lichwa, Panu Markowi Strugała sołtysowi miejscowości Winnica, Panu Marcinowi Hopakowi Radnemu miejscowości Winnica, członkom Rady Sołeckiej Winnicy oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

Inwestycja swietlica

Inwestycja swietlica