P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE

informuje , że w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 14:30
odbędzie się XX sesja Rady Gminy Krotoszyce
w trybie zdalnym