Wójt Gminy krotoszyce wnosi o zajęcie stanowiska na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815) w zakresie możliwości budowy kanału technologicznego w projektowanej przebudowie drodze gminnej Warmątowice Sienk. - Bielowice numer 1086461D.

Treść dokumentu (format PDF)