Remont świetlicyW dniu 12 października 2020 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele”. Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowy Sp. z o.o. z Legnicy natomiast dostawcą wyposażenia firma „KAJUSZ” Szymon Szułkowski z Legnicy. Wartość zadania wyniosła 29 586,12 zł. W ramach zadania wykonano remont sceny i zaplecza kuchennego oraz zakupiono zmywarko-wyparzarkę gastronomiczną wraz z podstawą. Dodatkowo sołtys wraz z mieszkańcami Czerwonego Kościoła odświeżył ściany wewnętrzne świetlicy oraz zakupił i zamontował rolety. Zakup materiałów pokryty został z budżetu Gminy Krotoszyce.

Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 14 492,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pozostała kwota 15 094,12 zł pokryta została ze środków budżetu Gminy Krotoszyce.

Szczególne podziękowania Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak składa radnemu i sołtysowi Czerwonego Kościoła Panu Wiesławowi Kałużnemu oraz mieszkańcom sołectwa Czerwony Kościół: Panu Piotrowi Baczyńskiemu, Panu Krzysztofowi Urban, Panu Sławomirowi Wójcik, Pani Renacie Wójcik, Panu Zbigniewowi Duda oraz Panu Dominikowi Adamczyk za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.

Celem realizacji zadania było wsparcie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez poprawę warunków życia na wsi.

{phocagallery view=category|categoryid=192|limitstart=0|limitcount=0}