logo
Informuję, iż w dniu 20 października 2020 r. zakończyła się procedura oceny projektów grantowych w Gminie Krotoszyce w ramach projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. W ramach konkursu wpłynęło 28 wniosków, których wartość całkowita wynosiła 722 824,30 zł, natomiast wartość dofinansowania to 515 531,16 zł. W trakcie naboru/oceny Grantobiorcy wycofali trzy wnioski o powierzenie grantu, na ogólna wartość dofinansowania 56 677,50 zł. Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła 25 projektów. Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania, listę projektów rezerwowych oraz odrzuconych - projektów, które nie spełniły kryteriów dostępowych.

Treść informacji
Załącznik