W dniu 08 października 2020 r. zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krotoszyce w pasie drogi gminnej 108460D działka nr 142/4 obręb Janowice i działka nr 76/1 obręb Tyńczyk Legnicki”. Wykonawcą robót była firma: ENERGOKAB Tomasz Kabata ul. Miodowa 8, 59-800 Lubań. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 90 348,30 zł.

Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 72 200 zł w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” pozostała kwota 18 148,30 zł pokryta została ze środków budżetu Gminy Krotoszyce.

Zadanie inwestycyjne polegało na rozbudowie oświetlenia drogowego odcinka drogi gminnej nr 108460D pomiędzy miejscowością Kozice a Tyńczyk Legnicki z posadowieniem szafek oświetleniowych – 2 komplety, budową linii kablowej typu YAKXS 4x25mm2 oraz posadowieniem słupów wyposażonych w oprawy LED– 15 kompletów.

Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krotoszyce w pasie drogi gminnej 108460D działka nr 142/4 obręb Janowic Duże i działka nr 76/1 obręb Tyńczyk Legnicki. Działka nr 142/4 obręb Janowice Duże
zdjęcie

Działka nr 142/4 obręb Janowice Duże
zdjęcie

Działka nr 76/1 obręb Tyńczyk Legnicki
zdjęcie