Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Krotoszyce, w tym: zebranie, spakowanie (zabezpieczenie) załadunek, ważenie, odbiór i transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Zapytanie cenowe (format PDF)
Wzór ofert (format DOC)
Klauzula informacyjna (format DOCX)