ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21 lutego 2020r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do zaopiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy, realizacji projektów z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, na terenie gminy Krotoszyce w 2020r.

Treść ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Wójta Gminy Krotoszyce (format PDF)