Gmina Krotoszyce informuje, iż w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu i montażu tablicy informacyjnej dla zadania pn. „„Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” wpłynęły oferty

Informacja z otwarcia ofert (format PDF)