efr

Dobiegają końca prace budowalne związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja ruin i terenu grangii cysterskiej w Winnicy, działka nr 387 w obrębie 0017 Winnica jednostka ewidencyjna 0209032 Gmina Krotoszyce „. Projekt był realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Celem operacji była poprawa stanu technicznego ruin oraz udostępnienie ich dla turystów. W wyniku realizacji zadania udało się zabezpieczyć pozostałe ruiny klasztoru cysterskiego, oczyścić koronę murów oraz zadaszyć obiekt.

grangia 1

grangia 2