w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

Treść zarządzenia