Z przyczyn od nas niezależnych odwołujemy zebrania dotyczące tematyki odpadów komunalnych, które były przewidziane na 28, 29 i 30 stycznia 2020 roku.

O nowych terminach spotkań powiadomimy w najbliższym czasie.