krus logoW dniu 7 listopada 2019 roku, w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Legnicy, odbył się etap regionalny VIII edycji Konkursu dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarze leśnym.

 W Konkursie udział wzięli uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z gminy Chojnów, Warta Bolesławiecka, Kunice, Mściwojów oraz Krotoszyce.

Podczas etapu regionalnego Konkursu uczestnicy rozwiązywali test składający się z 28 pytań zamkniętych i 1 pytania problemowego - otwartego. Komisja konkursowa wyłoniła 10 Laureatów, którzy 10 grudnia 2019 r. wezmą udział w etapie wojewódzkim.

Wśród Laureatów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych w Okmianach, Bieniowicach, Krzywej, Targoszynie i Krotoszycach.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali upominki, a Laureaci cenne nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, Państwową Inspekcję Pracy w Legnicy, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legnicy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Legnicy oraz firmę Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie Konkursu.