Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14.11.2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości (części nieruchomości) przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 83/2019 (format PDF)
Załącznik do Zarządzenia nr 83/2019 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (format PDF)