Beneficjent: Gmina Krotoszyce, siedziba: ul. Piastowska 46,59-223 Krotoszyce

Zadanie: Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”

Treść zapytania ofertowego (format PDF)
Załącznik 1 - Oferta (format DOC)