Gmina Krotoszyce zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krotoszyce w 2017 roku". Zadanie zostało realizowane przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowity koszt zadania wyniósł 21.153,53 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 17.980 zł.
Zadanie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest łącznie z 21 posesji, które zgłosiły się do udziału w projekcie. Wynikiem zadania było osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w ilości 41,342 Mg. wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl
wfosigw logo