ZARZĄDZENIE Nr 63 /2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 31.07.2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego położonej we wsi Wilczyce

Treść ogłoszenia - ZARZĄDZENIE Nr 63 /2019 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2019 - Wykaz (format PDF)