OGŁOSZENIE

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na kolejne tygodnie,
Wójt Gminy Krotoszyce zaleca racjonalne gospodarowanie wodą i wprowadza się od 03.07.2019 do odwołania

ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW, TRAWNIKÓW ORAZ NAPEŁNIANIA PRZYDOMOWYCH BASENÓW

W przypadku nie zastosowania się mieszkańców gminy do powyższych zaleceń mogą wystąpić spadki ciśnienia wody, do chwilowych braków wody w kranach włącznie.

Wójt Gminy Krotoszyce
Wojciech Woźniak