List wystosowaney do rolników i dzieci, w którym Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani dr Aleksandra Hadzik apeluje o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji oraz zachęca rolników do udziału w działaniach prewencyjnych Kasy, a dzieci - do korzystania z kursu e-learningowego Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy.

Pobierz dokument (format PDF)