Zamów bezpłatny odbiór elektroodpadów - tel. 76 887 84 21 wew. 15.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2024 r. do godz.13:00.

Zużyty sprzęt musi być kompletny!!!

 

elektrosmieci 2024