Informujemy, że dziś otrzymaliśmy zgodę z UMWD na ogłoszenie nowych naborów w ramach LSR.

Nabory będą realizowane w zakresie:

  1. 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw / 213 419,79 euro, (853 679,16 zł - po kursie indykatywnym 4 zł/euro) - na 8 operacji po 100 000 zł - konkurs (26/2022)
  2. 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw / 62 216,07 euro, (248 864,28 zł - po kursie indykatywnym 4 zł/euro) - tylko na 1 operację z branży turystycznej - konkurs (27/2022)

Planowany nabór do powyższych konkursów chcielibyśmy przeprowadzić w terminie od 27 grudnia 2022 r. do 16 stycznia 2023 r. W związku z powyższym, zgodnie z procedurą i wytycznymi, oficjalne ogłoszenie o naborach udostępnimy 7 grudnia 2022r.

Tradycyjnie planujemy zorganizować spotkania informacyjne dla zainteresowanych - prawdopodobne terminy to 7 grudnia - online i szkolenie stacjonarne - 14 grudnia (zaproszenia wyślemy jak będziemy znać wszystkie szczegóły).   Już teraz zapraszamy do szczegółowej analizy wniosków o przyznanie pomocy/obowiązkowych załączników oraz lokalnych kryteriów wyboru i kryteriów zgodności z PROW... Zasady konkursu będą podobne do tych, które przeprowadzaliśmy na wiosnę (21/2022 i 22/2023) więc zapraszamy po więcej informacji na stronę https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/strony/1063.nabory-prow.html