Przyjmowanie wniosków na usuwanie azbestu z terenu gminy Krotoszyce

Wójt Gminy Krotoszyce informuje o możliwości składania wniosków na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy Krotoszyce .W razie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Krotoszyce przystąpi do realizacji ww. zadania.

azbest 2024 1