Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska - konkurs dla osób młodych

Link do strony projektu: https://dawg.pl/projekty/przedsiebiorczosc-droga-do-aktywizacji-zawodowej-mieszkancow-dolnego-slaska/