Informujemy, że realizacją programu „Rodzina 500 +” w Gminie Krotoszyce zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Kopernika 9/5, 59-223 Krotoszyce, tel. 76 88 78 322

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 będą przyjmowane:
- od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
- od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową)

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus