Informuję, iż Wniosek złożony przez Gminę Krotoszyce w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” został oceniony pozytywnie i otrzyma dofinansowanie w kwocie 242 500,00 zł.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, zostanie wyłoniony w drodze przetargowej dostawca sprzętu i rozpoczniemy podpisywanie stosownych dokumentów celem przekazania laptopów dla uczniów, którzy spełnili wszystkie kryteria. Będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie celem ustalenia szczegółów w drugim kwartale b.r.

logotyp cyfrowa