Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Wrocławiu z dnia 07.11.2023 r. znak WOOŚ.420.65.2023.MTA.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) - Legnica Południe (bez węzła) odcinek realizacyjny 2 od km 64+666 do km 85+641”

 Powiadomienie z dnia 7 listopada 2023 roku