WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH/2

zlewnie lewostronnych dopływów środkowej Odry od 16:00/02.01.2024 do 13:00/03.01.2024.

Spływ wod opadowo-roztopowych będzie powodował wzrosty stanów wody w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, górnej Bystrzycy, Kaczawy, górnego Bobru z Kwisa oraz górnej Nysy Łużyckiej.

Stany wody będą wzrastały do strefy powyżej stanów ostrzegawczych, a odcinkami nie wyklucza się możliwości przekroczenia stanu alarmowego. Największe wzrosty stanów wody spodziewane są w godzinach nocnych.

Na Czarnej Wodzie prognozowane są ponowne wzrosty stanów wody w strefie powyżej stanu alarmowego w Bukownej i powyżej stanu ostrzegawczego w Rzeszotarach. W zlewni Szprotawy, Czernej Wielkiej oraz Lubszy mogą wystąpić ponowne wzrosty stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych.