Dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej. Tauron Dystrybucja prowadzi prace,które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.


Pełna treść ogłoszenia