Zastosuj się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektoratu SanitarnegoKomunikat - pełna treść