Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego w Krotoszycach.

PSSE plakat


Uzasadnienie PSSE