fundusz i ministerstwo spr

Miło mi poinformować o kolejnych środkach pozyskanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krotoszyce. Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy zostaną doposażone w niezbędny sprzęt służący ratowaniu ludzi i mienia w wypadkach drogowych.

Pozyskana dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości opiewa na kwotę 66 612,01 złotych. Dodatkowe środki zapewnia gmina w wysokości 1 359,43 złote. Druhom strażakom życzymy bezpiecznego użytkowania sprzętu, a mieszkańcom wiele bezpiecznych podroży.

Z poważaniem
Anna Niedźwiecka


Dotacja na wyposażenie jednostek OSP - plakat