Przebudowana droga gminna
Przebudowana droga gminna
Przebudowana droga gminna
Przebudowana droga gminna
Przebudowana droga gminna
Przebudowana droga gminna
Przebudowana droga gminna
Przebudowana droga gminna
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

logo gminy Krotoszycepolski lad

Drogi gminne w Warmątowicach Sienkiewiczowskich oraz Janowicach Duży przebudowywane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu zostały przekazane do użytku.

W miesiącu czerwcu 2023 r. zakończony został II etap prac wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Krotoszyce" obejmujący swoim zakresem przebudowę dróg w Warmątowicach Sienkiewiczowskich i Janowicach Dużych.

W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe wraz ze zjazdami na posesję, utwardzono pobocza dodatkowo w miejscowości Janowice Duże przebudowano część kanalizacji deszczowej, posadowiono dwie lampy oświetlenia ulicznego oraz na działce drogowej nr 106/39 ułożono płyty betonowe zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków.

Łączna wartości robót brutto wyniosła 3,9 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości niespełna 3,7 mln zł co stanowi 95 % wartości zadania.

Wykonawcami robót była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o.

Jest to kolejne zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, które podniesie standard życia mieszkańców i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.

Składam serdeczne podziękowania radnym, sołtysom oraz mieszkańcom z miejscowości za zaangażowanych w realizację inwestycji.

Wojciech Woźniak
Wójt Gminy Krotoszyce