Gmina Krotoszyce realizuje kolejną inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR

Uroczyste wręczenie dyplomu z informacją o uzyskaniu dofinansowania
Wóji i p. skarbnik w trakcie podpisywania dokumentów
Wóji i p. skarbnik w trakcie podpisywania dokumentów
Wóji i p. skarbnik w trakcie podpisywania dokumentów
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

polski lad

Z przyjemnością informuję, iż w dniu 20 września 2022 r. zostały podpisane umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki" o wartości 3 384 574,75 zł z firmami:

  1. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowalne Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, Wrocław – na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z drogą o wartości 2 929 474,75 zł oraz
  2. AQUABUDPOL G. Sokołowski, Nowa Wieś Złotoryjska 35, 59-500 Złotoryja na wykonanie przepustu pod drogą gminną o wartości 455 100,00 zł

Całe zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 940 000,00 co stanowi 86,86 % wartości zadania.

Udział Gminy Krotoszyce w całym zadaniu wynosi 514 574,75 zł i obejmuje dodatkowo nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmuje przebudowę wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej, wymianę kanałów sanitarnych kanalizacji deszczowej wraz z wpustami betonowymi, utwardzenie jezdni nawierzchnią bitumiczną z utwardzeniem poboczy kruszywem, wykonanie zjazdów betonowych, przebudowę przepustu pod drogą gminną dz. nr 78/1 obręb Tyńczyk Legnicki ora przebudowę nawierzchni drogi położonej na dz. nr 76/1, 76/2, 79 obręb Tyńczyk Legnicki.

Z góry przepraszam mieszkańców gminy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym i prosimy o wyrozumiałość.

Wojciech Woźniak
Wójt Gminy Krotoszyce