Zdjęcie drogi w Tyńczyku
Zdjęcie drogi w Tyńczyku
Zdjęcie drogi w Tyńczyku
Zdjęcie drogi w Tyńczyku
Zdjęcie drogi w Tyńczyku
Zdjęcie drogi w Tyńczyku
Zdjęcie wójta z sołtysem
Zdjęcie wójta i sołtysa dziękującym robotnikom
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Szanowni Państwo jest mi niezmiernie miło poinformować o zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki".

W ramach zadania wykonano roboty w zakresie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych, wykonano przepust pod drogą gminną, wykonano podbudowę z tłucznia wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej oraz wykonano zjazdy na posesje.

Łączna wartości robót brutto wyniosła niespełna 3,4 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2,94 mln zł co stanowi 86,86 % wartości zadania. Pozostała kwota zadania tj. ponad 0,5 mln zł sfinansowana została ze środków budżetu Gminy Krotoszyce.

Wykonawcami robót były firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. w zakresie kanalizacji deszczowej wraz z drogą oraz firma AQUABUDPOL G. Sokołowski w zakresie wykonania przepustu pod drogą gminną.

Jest to kolejne zadanie inwestycyjne, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko drogowego ale przede wszystkim przeciwpowodziowego na terenie naszej gminy. Mieszkańcy miejscowości Tyńczyk Legnicki zyskali również nowy poziom jakości życia.

Dziękuję bardzo sołtysowi Panu Jaromirowi Struskiemu oraz wszystkim mieszkańcom Tyńczyka Legnickiego zaangażowanym w realizację inwestycji.

 

Wojciech Woźniak

Wójt Gminy Krotoszyce