Publikacja prewencyjna KRUS.

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Bywają okresy, w których rolnik wykonuje kilka lub nawet kilkanaście różnorodnych czynności w ciągu doby. Obsługuje skomplikowane maszyny i urządzenia, wykonuje prace związane z uprawą i ochroną roślin, oporządza zwierzęta. Często zdarza się, że wszystkie te czynności robi się rutynowo, w pośpiechu, bez odpoczynku, pracując po kilkanaście godzin na dobę. Dlatego w rolnictwie wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki.

Zbliża się okres żniw, które oznaczają intensywne prace w polu, którym często towarzyszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. Warto zadbać o to, by zbieranie plonów podczas żniw przebiegało nie tylko szybko i sprawnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Bezpieczeństwo w rolnictwie to temat, który odżywa przy okazji każdego wypadku przy pracy. Zagrożenia niosą nie tylko prace na polu, ale także transport czy rozładunek plonów. Produkcja rolna wiąże się z ciągłym przemieszczaniem się czy to po terenie gospodarstwa rolnego, czy na drogach publicznych. Transport rolniczy z użyciem ciągników i maszyn samobieżnych wymaga kwalifikacji i doświadczenia. Podczas transportowania zawsze może się zdarzyć najechanie na przeszkody, na innych użytkowników dróg lub wywrócenie się pojazdu. Zdarza się również ryzyko urazów kończyn, najechania czy przygniecenia podczas sprzęgania maszyny z ciągnikiem. Transport maszyn przebiegający przez drogi publiczne powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pojazdy do transportu płodów rolnych muszą mieć sprawną i widoczną sygnalizację świetlną, sprawny układ hamulcowy i trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny. Materiały sypkie należy przewozić tylko na przyczepach ze szczelną skrzynią ładunkową. Należy także uważać, aby nie przekroczyć ładowności pojazdu. Podczas przewożenia, ładunek wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed rozsypaniem. Siano przewożone na przyczepie nie może ograniczać widoczności i zasłaniać tablic rejestracyjnych, sygnalizacji świetlnej i trójkąta ostrzegawczego. Bezwzględnie zabroniony jest transport osób na załadowanych przyczepach. W gospodarstwach, w których hodowane są zwierzęta, należy pamiętać o ich prawidłowym transporcie. W tym celu stosuje się odpowiednie boksy lub kontenery umieszczone na przyczepach lub naczepach.

Bezpieczeństwo w rolnictwie to nie tylko zwracanie uwagi na stan maszyn czy urządzeń, ale też dbanie o własne samopoczucie. Pośpiech i zmęczenie utrudniają koncentrację i mogą przyczyniać się do popełniania błędów. Podczas pracy należy planować przerwy na regenerację sił oraz pić więcej wody podczas upałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci przebywające w gospodarstwie i ich bezpieczeństwo. Dzieci traktują maszyny rolnicze jako ciekawe i atrakcyjne przedmioty zabawy, które stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Materiały źródłowe: - broszury prewencyjne KRUS

Opracowała: Danuta Rydz Samodzielny Inspektor PT KRUS w Legnicy