Fotorelacja z prac termomodernizacyjnych na obiektach użyteczności publicznej dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

zdjęcie ocieplanego wejścia do sali gimnastycznej
zdjęcie ocieplanego wejścia do sali gimnastycznej
zdjęcie ocieplonej ściany bocznej sali gimnastycznej
zdjęcie ocieplonej ściany bocznej sali gimnastycznej
zdjęcie ze środka szkoły - widok z okna - szkoła w Kościelcu
zdjęcie ocieplonego budynku szkoły podstawowej w kościelcu
zdjęcie ocieplonego budynku szkoły podstawowej w kościelcu
zdjęcie ocieplanego budynku szkoły podstawowej w kościelcu
zdjęcie ocieplanego budynku szkoły podstawowej w kościelcu
zdjęcie ocieplanego budynku szkoły podstawowej w kościelcu
zdjęcie ocieplonego budynku szkoły podstawowej w kościelcu
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 loga unii europejskiej i polskiego ładu

Gmina Krotoszyce realizuje od miesiąca maja 2022 r. wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce” obejmujące obiekty gminne: Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Kościelcu, budynek użyteczności publicznej położony przy ul. Kopernika 9 oraz budynek Sali Gimnastycznej w Krotoszycach.

Inwestycja finansowana jest częściowo z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dla budynków oświatowych tj. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kościelcu oraz budynku Sali Gimnastycznej w Krotoszycach dofinasowana jest z RPO WD 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Inwestycję realizuje firma BUDOBRATEX I INWESTYCJE SP. ZO.O. INWESTYCJE SP. K. z Legnicy. Łączna wartość robót wyniesie 7 967 581,18 zł z następujący podziałem finasowania:

  1. Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 477 500,00 zł
  2. RPO WD 2014-2020 - 2 633 679,61 zł
  3. Budżet gminy - 856 401,57 zł

Obecne zaangażowanie prac na poszczególnych obiektach jest na poziomie:

  1. budynek Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kościelcu Zakres zrealizowanych prac obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację paneli fotowoltaicznych, instalację pomp ciepła, wykonano termomodernizację dachu oraz wykonanie i wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych na poziomie 50 %. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne obiektu, w ramach których część ścian elewacji zewnętrznej jest pokryta tynkiem farbowanym.
  2. budynek użyteczności publicznej położony przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach Zakres zrealizowanych prac obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie i wymianę instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych oraz termomodernizację elewacji obiektu.
  3. budynek Sali Gimnastycznej w Krotoszycach Zakres zrealizowanych prac obejmuje wymianę stolarki okiennej, częściowe wykonanie i wymianę instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz termomodernizację elewacji obiektu w ramach których część ścian elewacji zewnętrznej jest pokryta tynkiem farbowanym.

Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz poprawę warunków nauczania oraz obsługi petentów, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie jednej instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Kościelcu oraz poprawę atrakcyjności osadniczej gminy Krotoszyce dla obecnych i przyszłych mieszkańców.