logologo PSE

Gmina Krotoszyce została laureatem konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki grantowi finansowemu filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach z siedzibą w Warmątowicach Sienkiewiczowskich zostanie wyremontowana i wyposażona w nowy sprzęt i księgozbiory. Uroczyste otwarcie już wkrótce.

Remont w bibliotece rozpoczął się na początku września. Kupiono także meble dla dzieci oraz ponad 150 książek i nagrań. Znalazło się także miejsce na kącik dla rodziców i opiekunów, którzy będą mogli korzystać z wygodnych foteli. Specjalnie dla nich księgozbiór uzupełniono o pozycje dotyczące wychowywania dzieci. Dzięki wsparciu od PSE kupiono także materiały do prowadzania lekcji bibliotecznych i zajęć plastycznych dla dzieci.

Uroczyste otwarcie „Kącika Malucha” odbędzie się w październiku, ale już teraz można korzystać z nowego wyposażenia. Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Krotoszyce PSE realizują projekt budowy linii 400 kV relacji Mikułowa-Czarna, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej Polsce.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - http://raport.pse.pl/pl/