Powiadomienie o przerwie w dostarczaniu energii elektrycznej w dniu 12 kwietnia w godzinach 9.00-13.00