W związku ze zmianą ustawy regulującej zasady wydawania i posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Gminy Krotoszyce informuje o możliwości składania opinii, uwag i wniosków dotyczących ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krotoszyce. Opinie, uwagi i wnioski prosimy składać listownie, osobiście w sekretariacie gminy lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opinie i wnioski w tej sprawie można składać do 30 maja 2018 roku. 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2018 poz. 310). W związku z tym Rada Gminy Krotoszyce musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krotoszyce z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała Rady Gminy Krotoszyce podjęta w 2002 roku określała liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych i nie uwzględniała piwa i alkoholu do 4,5%. W 2002 roku uchwała ustaliła limit 20 punktów sprzedaży (4 punktów sprzedaży w gastronomii i 16 punktów w sprzedaży detalicznej). Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy będzie mogła wprowadzić ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych między godz. 22.00 a 6.00 jak również będzie mogła dokonać podziału zezwoleń na poszczególne sołectwa. W najbliższym czasie rozpoczną się spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami gminy. Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Aktualnie analizowane rozwiązania zakładają: ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, bez wprowadzenia odrębnego limitu zezwoleń dla poszczególnych sołectw oraz bez wprowadzenia ograniczeń sprzedaży w godzinach nocnych. W Gminie Krotoszyce aktualnie wydanych jest 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 7 zezwoleń dla sprzedaży detalicznej oraz 3 zezwolenia dla sprzedaży gastronomicznej. Do limitu zezwoleń należy jeszcze doliczyć wydawane zezwolenia jednorazowe. W 2017 roku wydano jedno zezwolenie. W sumie daje to liczbę 11 zezwoleń. Wójt Gminy Krotoszyce Beata Castañeda Trujillo