Ćwiczenia „RENEGADE - SAREX” z wykorzystaniem akustycznego systemu ostrzeganiaUrząd Gminy w Krotoszycach - Zarządzanie Kryzysowe informuje, że w dniach 6-9 czerwca na terenie całego kraju prowadzone są ćwiczenia „RENEGADE - SAREX”, w których biorą udział Siły Zbrojne RP i administracja publiczna.

W związku z tym mogą zostać uruchomione procedury alarmowania mieszkańców z wykorzystaniem akustycznego systemu ostrzegania poprzez włączenie syren:

- ogłoszenie alarmu - sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
- odwołanie alarmu - sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

„To tylko ćwiczenia”