Zapraszamy mieszkańców Gminy Krotoszyce na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera.

W projekcie udział mogą wziąć osoby, które:
- ukończyły 50 lat i / lub posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,
- nie ukończyły 50 roku życia i/lub posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w dniu 21 marca o godz. 16.00 w świetlicy w Krotoszycach.