dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkania konsultacyjne w województwie dolnośląskim
w dniach 26 – 31 marca 2017 r.

Na spotkaniu, w bezpośredniej rozmowie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będzie możliwość poruszenia i wspólnego zdefiniowania najważniejszych problemów dotyczących przestrzegania praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz mieszkańców regionu.
Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.

Więcej informacji (format PDF)