Zapytanie ofertowe na stworzenie Programu Rewitalizacji dla Gminy Krotoszyce - Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Krotoszyce

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 04.03.2016r. do godz. 12.00: