w sprawie zakończenia naboru wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych z uwagi na wyczerpany limit zgłoszeń