W dniu 25 marca 2022 r. podczas obrad Rady Rozwoju Gospodarczego LSSE doszło do podpisania listu intencyjnego klastra wodorowo-energetycznego powiatu legnickiego. W imieniu Gminy Krotoszyce w podpisaniu listu uczestniczył jako jeden z Sygnatariuszy wójt Wojciech Woźniak.

zdjęcie Wójta Gminy Krotoszyce podpisującego list intencyjny - na zdjęciu wraz z innymi sygnotariuszami
zdjęcie osoby przemawiającej na spotkaniu
zdjęcie osoby przemawiającej na spotkaniu
zbiorowe zdjęcie synaotariuszy klastra wodorow-energetycznego
zdjęcie baneru reklamującego klaster
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Wśród sygnatariuszy byli również: Powiat Legnicki, który reprezentowali starostowie: Adam Babuśka i Janina Mazur, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG - prezesi Marcin Jednorał i Jacek Kiełb, Gmina Chojnów - wójt Andrzej Pyrz, Gmina Legnickie Pole - wójt Rafał Plezia, Gmina Ruja - wójt Paweł Gregorczuk, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa - prorektor dr Bogumiła Watorek,, Sunfarming Polska i PV Rental Solutions.

W spotkaniu tym uczestniczył również Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, który ogłosił nową inicjatywę wodorową. Zawiązanie Klastra Wodorowo-Energetycznego Powiatu Legnickiego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii w oparciu o zrównoważony rozwój odnawialnych Źródeł Energii, energetyki rozproszonej, magazynów energii technologii wodorowych.

Osiągniecie tego celu wspierać będzie edukacja w zakresie innowacyjnych technologii efektywnego zarządzania energią.