Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (ARR „ARLEG” S.A.) pragnie poinformować Państwa o rozpoczęciu II nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Baner reklamujący rozpoczęcie naboru wniosków
Plakat reklamujący rozpoczęcie naboru wniosków
Previous Next Play Pause
1 2

 pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne Przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje. Celem głównym projektu „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej MŚP poprzez działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi, poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu). Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadające siedzibę/oddział na terenie województwa dolnośląskiego. Maksymalna wartość wsparcia (bonu) nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł na jedno przedsiębiorstwo.

Link do naboru