W dniu 30 czerwca br. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Krotoszyce Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak większością głosów otrzymał Absolutorium oraz wotum zaufania za 2021 rok od Rady Gminy Krotoszyce, która przyjęła także sprawozdanie z wykonanie Budżetu Gminy.

zdjęcie Wójta, p. skarbnik oraz przewodniczącego rady gminy za stołem prezydialnym podczas sesjii
Wręczanie kwaiatów przez przewodniczącego rady gminy dla p. skarbnik
wręczenie kwiatów dla p. wójta
Previous Next Play Pause
1 2 3

Głosowanie nad udzielenie absolutorium odbyło się po prezentacji Raportu o stanie mienia Gminy za ubiegły rok oraz odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rady Gminy. Wójt Wojciech Woźniak wyraził swoje słowa uznania dla Radnych za udzielone wotum i absolutorium, podkreślając przy tym, że na ten sukces zapracowali pracownicy Urzędu Gminy na czele z panią Skarbnik Ewą Mirek.